image

Vzdělávání pěstounů v roce 2017

I v letošním roce pokračujeme ve vzdělávání rodin s dětmi v pěstounské péči v Ústí nad Labem, Poděbradech a nově také v Nymburku a v Lounech. Seznamte se s nabídkou kurzů, které jsme si pro Vás nachystali na letošní rok. Naleznete zde i nová zajímavá témata "Děti rodičů závislých na návykových látkách" nebo "Dívčí a chlapecká identita".

Místo konání

datum

Cena za celé školení

Počet hodin

Název vzdělávacího programu

Ústí n/L

25.3.

1.280,-Kč/osoba

8 hodin

·         Kapitoly z vývojové psychologie dítěte ve věku 1-6 let a jeho potřeby - 4 hodiny

·         Neklidné, nesoustředěné dítě, dítě s hyperkinetickým syndromem - 4 hodiny

Ústí n/L

20.5.

1.280,-Kč/osoba

8 hodin

·         Děti rodičů závislých na návykových - 4 hodiny

·         Kapitoly z vývojové psychologie dítěte v období mladšího školního věku (7-11 let) a jeho potřeby4 hodiny

Ústí n/L

4.11.

1.280,-Kč/osoba

8 hodin

·         Jak vychovávat zdravě sebevědomé dítě -  4 hodiny

·         Odměna a trest ve výchově - 4 hodiny

 

Kurzy budou probíhat v prostorách Sociální agentury o.p.s., Varšavská 688/40, 400 03 Ústí nad Labem v čase od 9:00 do 16:00.

Je možné se zúčastnit celého školení v počtu 8 hodin, nebo v případě potřeby je možné účastnit se pouze vybraného modulu na 4 hodiny. Cena na osobu za 4 hodiny výuky je 800,-Kč.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na občerstvení v době kurzu, které u 8 hodin vzdělávání činí 100Kč a v případě účasti pouze na 4 hodinách, je částka za občerstvení ve výši 50Kč/osobu.

 

Pro více informací můžete kontaktovat koordinátorku vzdělávání Gabrielu Kuželovou na tel. 730 892 635 nebo na e-mailu: kuzelova@socialniagentura.cz.