image

Vzdělávání pro rodiny s dětmi v pěstounské a poručnické péči na rok 2016

Na rok 2016 jsme si pro vás připravili nová, zajímavá témata kurzů pro rodiny s dětmi pěstounské a poručnické péči.

  • 14.5.2016 Vliv Idolů a vzorů v chování dítěte, sebepojetí a identita dítěte
  • 1.10.2016 Děti a jejich problémy, rodinné a školní prostředí jako zátěž pro dítě
  • 12.11.2016 Jak vychovávat zdravě sebevědomé dítě, odměna a trest ve výchově

Kurzy budou probíhat v Ústí nad Labem v prostorách Sociální agentury.

Pro více informací můžete kontaktovat koordinátorku vzdělávání Gabrielu Kuželovou na tel. 730 892 635 nebo na e-mailu: kuzelova@socialniagentura.cz.