image

Sebepoškozování u dětí a dospívajících

Cena
850 Kč / osoba
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis
Co ovlivňuje formování životního stylu? Jak a čím se utváří soubor hodnot, norem a postojů dítěte a dospívajícího? Jaké jsou projevy, příčiny, spouštěče rizikového chování dítěte, které se projevují záměrným sebepoškozováním? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Neváhejte a zkuste „novinku“ v naší nabídce.

Popis

Vzdělávací program je zaměřen na specifické a rizikové období budování vlastní identity dospívajícího dítěte. Odpoví na otázky, co ovlivňuje formování jeho životního stylu v tomto v období, jak a čím se utváří jeho soubor hodnot, norem a postojů. Účastníci kurzu získají ve srozumitelné formě ucelené informace o projevech rizikového chování dítěte, které se projevuje záměrným sebepoškozováním. Na příkladech z praxe si budeme prezentovat, jaké jsou jeho formy, co je jejich spouštěčem. Které příčiny tohoto jevu tkví v rodinném prostředí, v prostředí vrstevníků, kde jsou spouštěče ve vlastních pocitech dítěte a jeho nepříjemných zážitcích.

Co pěstoun získá:

  • Odpověď na otázky, co ovlivňuje formování životního stylu dítěte a dospívajícího v tomto v období, jak a čím se utváří jeho soubor hodnot, norem a postojů
  • Srozumitelné informace o projevech rizikového chování dítěte
  • Na příkladech z praxe si ověří, jaké jsou formy rizikového chování a co je jejich spouštěčem
  • Informace o možnostech předcházení rizikovému chování a rozpoznání prvních signálů
  • Informace jak dítěti pomoci a hledat radu či odbornou pomoc
  • Zkušenosti z praxe od lektorky i dalších pěstounů
  • Podporu pro další působení v roli pěstouna 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Marie Šťastná

Patron kurzu: Mgr. Marie Šťastná