image

Subkultury a styly současné mládeže

Cena
850 Kč /osoba
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis
Co se skrývá za problematikou subkultur a stylů současné mládeže? Jak porozumět dítěti, které získává oblibu v provokativním oblečení, slangu, libuje si ve zvláštním způsobu vyjadřování a komunikaci, líčení a prosazování určitého hudebního stylu…? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušeným lektorem/psychologem a dalšími účastníky kurzu? Neváhejte a zkuste „novinku“ v naší nabídce.

Popis

Vzdělávací program je zaměřen na náročné období budování vlastní identity dospívajícího dítěte. Odpoví na otázky, co ovlivňuje formování životního stylu dospívajícího. Co se skrývá za problematikou subkultur a stylů současné mládeže, jejího životního stylu a hodnotového přesvědčení. Znalost stylů současné mládeže, jejího svébytného způsobu sociálního chování může rodičům a pěstounům pomoci posílit vnímavost vůči projevům jejich dítěte a umět s ním komunikovat v období, kdy se ocitá na prahu „nezralé dospělosti“.

Co pěstoun získá:

  • Odpověď na otázky, co ovlivňuje formování životního stylu dospívajícího. Jak a čím se utváří jeho soubor hodnot, norem a postojů. Co se skrývá za problematikou subkultur a stylů současné mládeže, jejího životního stylu a hodnotového přesvědčení
  • Informace jak porozumět dítěti, které získává oblibu v provokativním oblečení, slangu, libuje si ve zvláštním způsobu vyjadřování a komunikaci, líčení a prosazování určitého hudebního stylu…
  • Informace jak porozumět dospívajícímu, který se kolem těchto skupin pohybuje a považuje se za jejich sympatizanta a reprezentanta.
  • Zkušenosti z praxe od lektorky i dalších pěstounů
  • Podporu pro další působení v roli pěstouna

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Marie Šťastná

Patron kurzu: Mgr. Marie Šťastná