image

Vliv idolů a vzorů na chování dětí a dospívajících

Cena
850 Kč /za osobu
Popis
Jaké modely, vzory, idoly si děti vybírají a jak tento výběr probíhá? Jak modely ovlivňují chování dětí? Mohou dospělí ovlivnit výběr vzorů a modelů u dítěte? Jaký vliv mají média na výběr modelů? Jaká jsou rizika výběru vzorů v mladším školním věku a v období dospívání? Nabízíme vám zajímavé a poutavé téma pod vedením zkušeného psychologa. Neváhejte a kontaktujte nás.

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je pomoci pěstounům a rodičům k lepšímu pochopení svých dětí a stabilnějšímu vzájemnému vztahu. Idoly a vzory nabízejí určité vzorce chování, řešení životních situací, postojů, hodnot, dovedností, které jsou považovány za žádoucí, a to buď z pohledu dítěte, nebo z pohledu dospělých, kteří dítě vychovávají. V procesu socializace potřebuje dítě pro svůj zdravý vývoj mít možnost imitovat a identifikovat se s modelem. Výběr modelu se odvíjí od specifik vývojového období a konkrétní model závisí na tom, jak jsou nebo nejsou uspokojovány potřeby dítěte.

Co pěstoun získá:

  • Informace vlivu idolů a vzorů na chování dětí a dospívajících a roli dospělého
  • Informace o vlivu médií na výběr modelů
  • Upozornění na rizika při výběru vzorů v mladším školním věku a v období dospívání
  • Praktické rady, jak potřeby dítěte uspokojit
  • Zkušenosti z praxe od lektorky i dalších pěstounů
  • Podporu pro další působení v roli pěstouna

Fotky našich učebenzde.

Kurz lektorují: Mgr. Marie Šťastná

Patron kurzu: Mgr. Marie Šťastná