image

Dluhová problematika II. - Exekuce a insolvence v praxi sociálního pracovníka

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis
NOVINKA!!!

 

Vzdělávací program navazuje na kurz "Úvod do dluhové problematiky". Účastníci získají hlubší povědomí o průběhu exekučního a insolvenčního řízení, naučí se orientovat v Exekučním řádu, Insolvenčním zákoně a Občanském soudním řádě v souvislosti s řešením aktuální dluhové situace klientů. Dozví se, jaké jsou možnosti řešení předluženosti klienta pokud již bylo exekuční řízení zahájeno, případně pokud by byla možnost žádat o oddlužení. Obsahem kurzu jsou především podrobnosti v průběhu jednotlivých řízení, seznámení s právy a povinnostmi účastníků řízení, možnosti zastavení exekučního řízení či iniciování insolvenčního řízení. Teorie je prokládána praktickým nácvikem sepisování různých dokumentů napomáhajících předluženému klientovi k zastavení či odkladu řízení, příprava vzorového návrhu na povolení oddlužení, práce s insolvenčním rejstříkem apod. Více viz "Cílové kompetence", které absolvent kurzu získá. V průběhu celého kurzu mají účastníci možnost diskutovat danou problematiku z pohledu sociální služby, kterou poskytují. Lektorský tým klade důraz na praktické využití získaných poznatků, schopnost účastníků orientovat se v platných zákonech a pomoci klientům v jejich těžké finanční situaci.

Absolvent programu:

  • Absolvent vzdělávacího programu se orientuje v problematice exekučního a insolvenčního řízení. Orientuje se v legislativě týkající se uvedených řízení, zná postupy, kterými je možné hájit práva zadluženého klienta. Umí s předluženým klientem sestavit plán věřitelů, sepsat návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu atd. Umí spočítat srážky ze mzdy v rámci exekučního řízení, pomoci klientovi zhodnotit, zda je pro něj vhodnější žádat o oddlužení nebo postupně půjčky splácet.  Dokáže navrhovat klientovi možná řešení jeho nepříznivé finanční situace. Absolvent dokáže řešit situace spojené se zadlužením klienta. Absolvent se orientuje v legislativě spojené s exekucemi a v insolvenčním právu. Absolvent dokáže vést poradenský rozhovor se zadluženým klientem a zvládne obtížné komunikační situace spojené s poskytováním poradenství zadluženým klientům.

 

Program je určen sociálním pracovníků. 

č. akreditace: A2017/0043-SP

  

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Irena Horáčková

Patron kurzu: Mgr. Irena Horáčková

Hodnocení

"Naučila jsem se dopodrobna všechna řízení - jak probíhají a co vše musím dodat. Ujasnila jsem si agendu" Zuzana D.

"Dozvěděla jsem se mnoho nových a užitečných informací. Vše bylo přehledné a srozumitelné" Radka V.

Most, 22.7.2017

Skupiny sociální pracovníci Specifické dovednosti