image

Problematika doprovázení umírajícího a pozůstalých

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Jaký je náš vlastní vztah ke smrti? Existují nějaké osvědčené techniky a metody, které mi pomohou situace související s umíráním zvládat? Jak podpořit umírajícího v jednotlivých stádiích odpoutávání se od života? Objednejte si kurz, jehož zvládnutí vyžaduje určitou osobnostní a emoční zralost.

Popis

Cílem programu je přiblížit účastníkům téma doprovázení při umírání. Základem je uvědomit si vlastní vztah ke smrti a vyrovnat se s ním. Účastníci se seznámí s osvědčenými technikami a metodami, které jim pomohou situace související s umíráním zvládat. Kurz není zaměřen na technické a zdravotnické aspekty přímé péče o umírajícího, ale na psychické, zejména kognitivní, emoční a behaviorální zvládání dané situace. Téma doprovázení umírajících je dlouhodobě tabuizováno a zatlačováno do pozadí zájmu společnosti. Děje se tak na úkor umírajících a pozůstalých, ale i na úkor nás všech, kteří se pak o to víc bojíme neznámého. Citlivost tématu je tedy daná i tím, že se týká každého, a jeho zvládnutí vyžaduje určitou osobnostní a emoční zralost.

Absolvent programu:

  • orientuje se v základech doprovázení umírajícího
  • lépe rozumí situaci umírajícího člověka a svým pocitům při setkání se smrtí
  • zná základní principy jednotlivých fází truchlení, umí je identifikovat a adekvátně na ně reagovat
  • umí analyzovat vlastní pocity obsažené ve strachu ze smrti a umírání
  • je schopen mluvit s uživatelem o tématu smrti, zná základní pravidla vedení takového rozhovoru
  • dokáže citlivě podpořit umírajícího v jednotlivých stadiích odpoutávání se od života

Program je určen vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách

Číslo akreditace: 2016/0929-PC/SP/VP/PP
Fotky našich učeben zde.

 

Kurz lektorují: PhDr. Jana Doubravová

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek

Hodnocení:

"Budu vědět, jak mám postupovat při úmrtí klienta, čeho se vyvarovat"

Pavla B., Skalice 10.11.2016

 

" Mnoho poznatků a zkušeností." Dana W.

"Celková osvěta." Marcela F.

Ústí nad Labem, 22.1.2015

 

 

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Specifické dovednosti vedoucí pracovníci