image

Hodnocení přiměřené míry podpory uživatele sociálních služeb

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis

Kurz, je zaměřen na seznámení zaměstnanců sociálních služeb s vybranými metodami hodnocení reálných potřeb uživatelů sociálních služeb. Hodnocení potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb je jednou z klíčových metod sociální práce, která nalézá široké uplatnění díky své schopnosti nastavit optimální rozsah, způsob a metody poskytování sociální služby podle individuálních potřeb každého uživatele. Díky jasně definovanému postupu identifikuje konkrétní potřeby každého uživatele a přináší nejen podrobnou definici rozsahu péče, ale je také podkladem pro praxi, a to zejména v oblasti individuálního plánování služby či v oblasti práce s rizikem. Kurz předkládá účastníkům jak teoretické zázemí hodnocení potřeb, příklady české i zahraniční dobré praxe, ale také možné metody hodnocení potřeb (např. na základě tvorby „Core setů“ Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Účastníci se seznámí s problematikou hodnocení přiměřené míry podpory, zjišťování reálných potřeb uživatele a práce s výstupy z hodnocení potřeb v rámci individuálního plánování procesu sociálních služeb. Nedílnou součástí kurzu bude seznámení s vedením dokumentace v oblasti hodnocení potřeb. 

Absolvent programu:

Absolvent se seznámí s rámcem hodnocení potřeb. Získá znalost vybraných metod hodnocení potřeb uživatele sociálních služeb, které si prakticky procvičí. Prohloubí svoji znalost problematiky individuálního plánování ve vazbě na hodnocení reálných potřeb uživatele. Absolvent získá zkušenosti s možnými způsoby vedení dokumentace. Absolventi získají přehled platné legislativy související s touto oblastí. 

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

 

č. akreditace: A2017/0617-SP/PC/VP

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Tereza Palánová

Patron kurzu: Mgr. Tereza Palánová

 

Hodnocení účastníků: