image

Jak rozpoznat a zvládnout manipulativní chování v sociálních službách

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis

Kurz vznikl jako reakce na poptávku účastníků kurzů po prohloubení tématiky a propojení s prevencí manipulativního chování v sociálních službách. Nabízí úvodní část s prověřením schopností rozpoznat a zvládat manipulace, slouží ke sjednocení používaných technik a úrovně zvládání této obtížné komunikační situace. Navazuje na práci s emocemi jako základ pro zvládnutí manipulace a prevenci používání těchto úhybných taktik při prosazení svého požadavku. Obsahuje techniky a nácvik sdělení požadavku přímou cestou, tvoření akceptovaných dohod, vedení hovoru k cíli a podání i přijetí kritiky, to vše bez použití manipulativních technik.Úkolem sociálních služeb a podstatou role pomáhajícího profesionála je vést klienta k jeho samostatnosti. Jak to ale udělat, aby byl klient vaší služby dostatečně motivovaný? Jak s klientem vhodně spolupracovat, jak ho aktivizovat k životním změnám? Na kurzu zjistíte, co motivuje vás, co je vaším motorem v životě i v práci. Velkou roli hraje podpora klienta na veřejnosti, ve veřejných dopravních prostředcích či u lékaře, kurz je proto zaměřen také na nácvik situaci, ve který dochází ke kontaktu s veřejností mimo prostory poskytovatele. Na praktických příkladech z praxe, které budeme vzájemně sdílet, si ukážeme jak s klientem budovat kvalitní vztah plný důvěry, jak motivaci klienta udržet či znovu získat. Někdy je ale třeba rozpoznat situace, kdy se klient rozhodl službu ukončit a nechce na svých životních změnách pracovat, i na takové příklady se na kurzu zaměříme. 

Absolvent programu:

 

  • Rozpozná manipulativní chování uživatele včas, tak aby se jím nenechal ovlivnit
  • Zvládá emoce své i protistrany, aktivně s nimi zachází
  • Ovládá asertivní techniky pro zvládání manipulativního chování
  • Rozpozná konstruktivní kritiku od manipulativních výroků a umí ji přijmout
  • Umí podat věcnou kritiku bez manipulativních výroků
  • Umí jasně sdělit svůj požadavek i v náročných situacích, a to bez manipulativních výroků
  • Zvládá nesouhlas nebo odpor protistrany a dotahuje hovor do konce
  • Vytváří oboustranně vhodné, srozumitelné a akceptované dohody

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

 

č. akreditace: A2017/0615-SP/PC/VP

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Daniela Wogurková

Patron kurzu: Mgr. Daniela Wogurková

Hodnocení účastníků: