image

Jak udržet profesní vztah při práci s klientem sociální služby

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis

Základním cílem každé sociální služby je podporovat samostatnost klienta a neudržovat ho závislým na sociální službě, proto je důležité, aby pracovníci sociálních služeb měli dostatečné informace a především dovednosti pro udržení profesního vztahu při práci s klientem. Práce s lidmi může být velice náročná a vyčerpávající, proto je důležité udržovat hranice ve vztahu pracovník a klient. Jak tedy klienta vést k samostatnosti a udržet si zároveň své pracovní mantinely, když se v roli pomáhajícího stáváme „blízkým člověkem“ v životě klienta? Jaká je tedy naše role profesionála? Jak rozdělit pracovní a osobní rovinu života? To vše budou témata, kterým se během kurzu budeme věnovat. V praktické části kurzu se pak pracovníci pomáhajících profesí budou moci vrátit ke konkrétním případům z praxe a na kazuistikách zkoušet své hranice a limity při práci s klientem. Cílem kurzu je samostatnost klienta, předcházení syndromu vyhoření a celkovému vyčerpání u pracovníků v sociálních službách. 

 

Absolvent programu:

 

si ujasní svou roli profesionála a naučí se pracovat s limity klienta 
dokáže rozpoznat manipulaci ze strany klienta
umí rozlišit pracovní a osobní rovinu života
porozumí hraničním a vypjatým situacím, do kterých se může dostat při práci s klientem
dokáže rozklíčovat rizika, která mohou vést k neudržení hranic ve vztahu s klientem
osvojí si metody asertivní komunikace 
naučí se pracovat se svými emocemi při kontaktu s klientem nebo komunikací v týmu

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

 

č. akreditace: A2017/0623-SP/PC/VP

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Radka Mikulová

Patron kurzu: Mgr. Radka Mikulová

Hodnocení účastníků: