image

Motivace a aktivizace klienta ke změně v životě

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis

Úkolem sociálních služeb a podstatou role pomáhajícího profesionála je vést klienta k jeho samostatnosti. Jak to ale udělat, aby byl klient vaší služby dostatečně motivovaný? Jak s klientem vhodně spolupracovat, jak ho aktivizovat k životním změnám? Na kurzu zjistíte, co motivuje vás, co je vaším motorem v životě i v práci. Velkou roli hraje podpora klienta na veřejnosti, ve veřejných dopravních prostředcích či u lékaře, kurz je proto zaměřen také na nácvik situaci, ve který dochází ke kontaktu s veřejností mimo prostory poskytovatele. Na praktických příkladech z praxe, které budeme vzájemně sdílet, si ukážeme jak s klientem budovat kvalitní vztah plný důvěry, jak motivaci klienta udržet či znovu získat. Někdy je ale třeba rozpoznat situace, kdy se klient rozhodl službu ukončit a nechce na svých životních změnách pracovat, i na takové příklady se na kurzu zaměříme. 

Absolvent programu:

 

pozná svou vlastní motivaci, která ho žene v životě i v práci
rozliší v čem je hlavní role motivace u klienta ve službě a naučí se pracovat s limity klienta 
získá přehled o tom, jaké jsou možnosti aktivizace různých typů klientů 
osvojí si techniky jak pracovat s motivací klienta ve službě, jak jí udržet či získat zpět
vyzkouší si techniky aktivního naslouchání a jejich uplatnění v praxi
naučí se využívat podporu a komunikaci v týmu 

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

 

č. akreditace: A2017/0626-SP/PC/VP

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Radka Mikulová

Patron kurzu: Mgr. Radka Mikulová

Hodnocení účastníků: