image

Práce s emocemi III - Jak přežít náklonnost i antipatii ve vztazích ke klientům v sociálních službách

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis

Kurz je primárně určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří absolvovali první úvodní kurz Práce s emocemi v pomáhající profesi I. V pokračujícím kurzu se budou mít možnost hlouběji zaměřit na emoce, které prožívají ke svým klientům v organizacích sociální péče. Hlouběji se ponoříme do analýzy náklonnosti, sexuálních emocí i antipatií a averze. Ukážeme si sociálně-emoční úskalí, jaká mohou nastat při navázání silnějších pozitivních i negativních emocí ve vztahu ke klientovi. Budeme se hlouběji věnovat problematice traumatu v anamnéze klientů, a důsledkům, jaké to může mít na komunikaci, prožívání, myšlení, chování i na vztah vůči sociálním pracovníkům v současné době. Na konkrétních příkladech budeme ilustrovat problematiku doteku a jeho adekvátní formy v sociální péči. Zmíníme rizika a časté důsledky neřešených emočních antipatií vůči klientům a kurz uzavřeme souhrnem doporučení, jak může sociální pracovník pracovat se svými negativními emocemi, aby nad svým jednáním ve vztahu ke klientům neztratil sebekontrolu. Celkový přínos kurzu spočívá především k posílení sociálně-emočních kompetencí pracovníků sociální služby. 

Absolvent programu:

  • Získá nové znalosti z oblasti psychologických konceptů emocí (náklonnost, sexuální přitažlivost, averze a antipatie)
  • Prohloubí si dovednost rozpoznat vlastní potřeby, emoce a očekáváními v mezilidských vztazích v porovnání s potřebami, emocemi a očekáváními druhých lidí 
  • Porozumí vlivům, které ovlivňují jeho emoční vztah ke klientům organizace sociální péče
  • Ujasní si rizika traumat v anamnéze klientů a jeho důsledky na jejich komunikaci, prožívání, jednání, myšlení i vztah k sociálním pracovníkům v současné době
  • Osvojí si poznatky o vhodných formách doteku v sociální péči
  • Ujasní si rizika antipatií a neřešených averzí vůči klientům a získá doporučení, jak s takovými negativními emocemi pracovat

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

 

č. akreditace: A2018/0285-SP/PC/VP

 

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Michal Žmolík

Patron kurzu: Mgr. Michal Žmolík

Hodnocení účastníků: