image

Potřeby uživatelů z hlediska poskytování sociální služby

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis

Kurz se zabývá problematikou potřeb uživatelů sociálních služeb. Cílem kurzu je poskytnout informace týkající se lidských potřeb v kontextu zdraví, nemoci či postižení. Součástí tématu je zmapování problematiky saturace potřeb z hlediska bio-psycho-sociální a spirituální se zasazením do kontextu prostředí sociální služeb. V kurzu se účastníci seznámí se základním dělením potřeb, vytvoří si vlastní pyramidu potřeb, na základě které, budou schopni popisovat způsob realizace svých potřeb a jejich odlišnosti od potřeb klientů sociálních služeb. Součástí kurzu je také základní orientace v problematice posuzování změny potřeb následkem změny životní situace, např. vlivem nemoci, poškození zdraví, postižení apod., u různých cílových skupin (zejména seniorů, osob se zdravotním postižením, či u osob nezaměstnaných.

Absolvent programu:

 •  
 • Účastník kurzu se orientuje v problematice lidských potřeb, je schopen definovat, co je to potřeba 
  a vymezuje pojem v kontextu zdraví, nemoci, postižení či změny vnímání potřeb důsledkem změny životní situace, ztráty zaměstnání či blízké osoby. Účastník je schopen použít základní rozdělení potřeb dle Maslowa, rozděluje potřeby na fyziologické, bezpečí a jistoty, sounáležitosti, ocenění druhými 
  a vlastní seberealizace, popisuje jednotlivé potřeby na pyramidě potřeb a zná důsledky neuspokojování těchto potřeb. V rámci vlastní sebereflexe je schopen si stanovit pyramidu potřeb a směřovat dál k uspokojování potřeb ve vyšších patrech.
  Teoretické vědomosti je schopen zapojit v kontextu poskytování sociální služby i do pracovního procesu a propojit posuzování potřeb a jejich změn v závislosti na změně životní situace klientů sociálních služeb. Účastník je podrobně seznámen s odlišnostmi ve vnímání potřeb u osob, kterým 
  je poskytována sociální služba, dokáže propojit teoretické základy společně se znalostí individuálního plánování, do kterého se změna potřeb zrcadlí. Účastník je schopen reagovat na změny potřeb u svých klientů a zvyšovat tak kvalitu poskytovaných služeb.
 •  

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

 

č. akreditace: A2018/0286-SP/PC/VP

 

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Barbora Váverková

Patron kurzu: Mgr. Barbora Váverková