image

Práce s emocemi v pomáhající profesi

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis

 

Kurz je primárně určen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Absolvent kurzu získá znalosti z teorie emocí, které mu usnadní orientaci v jeho vztahu ke klientům - příjemcům služeb pomáhající organizace. Účastník se seznámí s vlastními prožitky, potřebami, očekáváními v mezilidských vztazích v porovnání s potřebami druhých. Prohloubí si tak vnímavost k emocím, které „hýbají“ jimi i jejich klienty, a to v souvislosti s možnými příčinami vzniku těchto emocí. Porozumí konceptu emoční inteligence a na praktických ukázkách si ujasní možnosti, jak ji u sebe rozvíjet a účinně užívat při práci s klienty, mimo jiné i k prevenci interpersonálních konfliktů. Prakticky se seznámí s duševně hygienickými metodami, které jim mohou pomoci snížit intenzitu emočního ne-komfortu v zaměstnání. Na konkrétních kazuistikách porozumí přínosu týmových duševně hygienických metod, jakými jsou intervize, supervize a debriefing. Celkový přínos kurzu spočívá především k posílení dovednosti předcházet chronickému emočnímu vyčerpání, které často vede k syndromu vyhoření.

Absolvent programu:

  • Získá nové znalosti z oblasti řídících dovedností a komunikace s podřízenými
  • Naučí se základům, jak rozpoznat rozdíly mezi osobními potřebami a motivací k týmové spolupráci a motivací svých podřízených
  • Naučí se pracovat s odlišnými potřebami podřízených, aby výsledek společné týmové práce směřovat k naplnění potřeb a cílů organizace jako celku
  • Porozumí různým způsobům přístupu a komunikace s odlišnými povahovými typy svých podřízených
  • Získá přehled o principech účinné zpětné vazby a jejím využití v týmové komunikaci
  • Porozumí tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se přímo podílí způsob vedení svého týmu
  • Osvojí si účinné metody práce s emocemi a napětím v týmu

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

 

č. akreditace: A2017/0045-SP/PC/VP

 

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Michal Žmolík

Patron kurzu: Mgr. Michal Žmolík

Hodnocení účastníků:

 

 

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci vedoucí pracovníci