image

Reminiscence II. - dramatizace vzpomínek

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Jste absolventem základního kurzu reminiscence a chcete si prohloubit své znalosti? Co je dramatizace vzpomínek? Jak aktivně přistupovat k reminiscenční dramaterapii v péči o seniory? Jaké dramaterapeutické techniky jsou vhodné při práci se seniory a jak probíhá jejich příprava? Jak sestavit reminiscenční scénku? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.

Popis

Kurz je rozšiřující a navazuje na kurz „Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory“. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možností využití reminiscence v praxi formou dramatizace vzpomínek. Základním prvkem kurzu je zopakování základních informací o reminiscenci. Vzdělávací program se specializuje na jeden z prvků novodobé péče o seniory. Vzdělávací kurz naučí účastníky jak aktivně přistupovat k reminiscenční dramaterapii v péči o seniory a poukáže na klady této metody práce se vzpomínkami. Součástí vzdělávacího programu jsou teoretické informace o jednotlivých krocích přípravy a realizace dramatizace vzpomínek. V rozšiřující části se účastníci kurzu seznámí s návrhem dramaterapeutických technik určených pro práci se seniory a jejich přípravou. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet praktický nácvik sestavení reminiscenční scénky a její praktické předvedení.

 

Absolvent programu:

 

  • si zopakuje základní informace o reminiscenci
  • získá základní informace o možnostech novodobé péče o seniory
  • získá informace o principech práce se vzpomínkami v reminiscenčním divadle
  • získá povědomí o přínosu reminiscenčního divadla v péči o seniory, jejích principech a správné přípravě
  • se dozví potřebné informace o dramaterapeutických technikách určených pro práci se seniory
  • se v praktické části seznámí s aplikací teoretické části a praktickým sestavením reminiscenční scénky s jejím předvedením

 

Program je určen sociálním pracovníků a pracovníkům v sociálních službách, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

 

číslo akreditace: 2015/1237-PC/SP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Mgr. Hana Štolbová, Mgr. Jaromír Licek

Patron kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Specifické dovednosti