image

Reminiscence II. – tvorba vzpomínkových krabic

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Jste absolventem základního kurzu reminiscence a chcete si prohloubit své znalosti? Jaký je význam vzpomínkové krabice při práci se seniory? Co je kniha života a jak ji vytvořit? Chcete si vyzkoušet vytváření vzpomínkových krabic? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.

Popis

Kurz je rozšiřující a navazuje na kurz „Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory“. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možností využití reminiscence v praxi formou tvorby vzpomínkových krabic. Základním prvkem kurzu je zopakování základních informací o reminiscenci. Vzdělávací program je zaměřen na objasnění účelu a funkce reminiscence pro seniory ve fázi životní změny přemístění do institucionálního zařízení. Vzdělávací kurz naučí účastníky jak využívat vzpomínkové krabice v péči o seniory. Součástí vzdělávací programu jsou teoretické informace o přínosu reminiscenční terapie pro všechny zúčastněné. V rozšiřující části se účastníci kurzu seznámí s knihou života a jeho tvorbou. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet praktické vytváření vzpomínkových krabic. 

 

Absolvent programu:

 

  • si zopakuje základní informace o reminiscenci
  • získá základní informace o problematice stárnutí a s ním spojenými potřebami v institucionální péči
  • získá informace o principech práce s knihou života a vzpomínkovou krabicí
  • získá povědomí o přínosu reminiscenční terapie pro zúčastněné v péči o seniory, jejích principech a správné přípravě
  • se dozví potřebné informace o možných úskalích cíleného reminiscenčního rozhovoru
  • se v praktické části seznámí s aplikací teoretické části a praktickou tvorbou vzpomínkových krabic.

 

 

Program je určen sociálním pracovníků a pracovníkům v sociálních službách, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

 

číslo akreditace: 2015/1238-PC/SP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Mgr. Hana Štolbová, Mgr. Jaromír Licek

Patron kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Specifické dovednosti