image

Reminiscence II. - vedení skupinového programu

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
NOVINKA!!!
Jste absolventem základního kurzu reminiscence a chcete si prohloubit své znalosti? Jaké jsou možnosti práce s reminiscenční skupinou? Jak využívat reminiscenční terapii v praxi? Jak funguje reminiscenční skupina z hlediska stanovených cílů, role terapeuta, motivace a komunikace členů skupiny? Chcete si vyzkoušet při praktických ukázkách využití životního příběhu při práci s reminiscenční skupinou? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.

Popis

Kurz je rozšiřující a navazuje na kurz „Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory“. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možností využití reminiscence v praxi formou práce s reminiscenční skupinou. Základním prvkem kurzu je zopakování základních informací o reminiscenci. Vzdělávací program je zaměřen na objasnění účelu a funkce vzpomínání pro seniory v pobytovém zařízení. Vzdělávací kurz naučí účastníky jak využívat skupinovou reminiscenční terapii v praxi. Součástí vzdělávací programu jsou teoretické informace o reminiscenční skupině, jejich cílech, charakteristice, motivaci a komunikaci uvnitř skupiny a role terapeuta. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet při praktických ukázkách využití životního příběhu při práci s reminiscenční skupinou spolu s praktickými ukázkami skupinových reminiscenčních aktivit. 

Absolvent programu:

  • si zopakuje základní informace o reminiscenci
  • získá základní informace o účelu a funkci vzpomínání pro seniory v institucionální péči
  • získá informace o principech práce s životním příběhem seniora
  • získá povědomí o skupinové reminiscenční skupině, jejím správném fungování a jejích principech
  • se dozví potřebné informace o možných úskalích aplikace skupinové reminiscence
  • se v praktické části seznámí s životním příběhem seniora, jeho tvorbou a využitím včetně praktických ukázek skupinových reminiscenčních aktivit
Program je určen sociálním pracovníků a pracovníkům v sociálních službách, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

číslo akreditace: 2015/1239-PC/SP

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Mgr. Hana Štolbová, Mgr. Jaromír Licek

Patron kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová

 

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Specifické dovednosti