image

Řídící dovednosti vedoucího pracovníka, aneb jak podpořit spolupráci v rámci sociální služby

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis
NOVINKA!

 

Popis

Kurz je primárně určen pro vedoucí pracovníky v sociálních službách. Absolvent kurzu získá nové znalosti z oblasti řídících dovedností, které usnadňují a podporují procesy týmové spolupráce mezi podřízenými v rámci jednoho týmu organizace. Zorientuje se v problematice vedení podřízených, v týmových rolích zastoupených v týmu, v motivacích jednotlivých týmových rolí a v jejich přínosu pro tým. Vedoucí pracovník se v kurzu naučí rozpoznat a pracovat s motivací k týmové spolupráci svých podřízených, naučí se orientovat v jejich odlišných potřebách a reflektovat rozdíly mezi motivací vlastní, individuálních podřízených a týmu jako celku. Naučí se používat odlišné způsoby komunikace při vedení vzhledem k individuálním zvláštnostem povah svých podřízených, aby je dokázal dovést k výsledku žádoucímu pro celý tým i organizaci. Získá přehled o principech účinné zpětné vazby a jejím využití v týmové komunikaci v rámci sociální služby. Absolvent porozumí tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se přímo podílí způsob vedení a komunikace vedoucího při vedení svých podřízených. Posílí svou vnímavost k emocím a kvalitě vztahů v týmu a podpoří své dovednosti s napětím v týmu pracovat.

Absolvent programu: 

  • Získá nové znalosti z oblasti řídících dovedností a komunikace s podřízenými v rámci sociální služby.
  • Naučí se základům, jak rozpoznat rozdíly mezi osobními potřebami a motivací k týmové spolupráci a motivací svých podřízených
  • Naučí se pracovat s odlišnými potřebami podřízených, aby výsledek společné týmové práce směřoval k naplnění potřeb a cílů poskytovatelů sociální služby jako celku
  • Porozumí různým způsobům přístupu a komunikace s odlišnými povahovými typy svých podřízených
  • Získá přehled o principech účinné zpětné vazby a jejího využití v týmové komunikaci  v rámci sociální služby
  • Porozumí tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se přímo podílí způsob vedení svého týmu
  • Osvojí si účinné metody práce s emocemi a napětím v týmu

    Program je určen vedoucím pracovníkům.

Číslo akreditace: A2017/0428-VP

Fotky našich učeben zde

Kurz lektorují: Mgr. Michal Žmolík
Patron kurzu: Mgr. Michal Žmolík

Hodnocení:

"Lektor moc milý a ochotný, velmi individuální přístup. Děkuji" Lída P..

Ústí nad Labem, 26. 6. 2017

"Naučila jsme se, že se nemám bát emocí, podstatné je chování. Můžu v různých situacích aplikovat i v běžném životě. Velká spokojenost" Jana H..

Ústí nad Labem, 26.6.2017

   

 

Skupiny Manažerské dovednosti Prezentační a komunikační dovednosti Specifické dovednosti vedoucí pracovníci