image

Standard kvality č. 11 + 12 + 13 - Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby; Informovanost o poskytované službě; Prostředí a podmínky

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Jak zajistit dostupnost poskytované sociální služby z hlediska místa a času ve vztahu na zmapovanou poptávku? Co je souborem informací o poskytované sociální službě a jak zajistit její srozumitelnost osobám, kterým je určena? Jak nastavit materiální, hygienické a technické podmínky v sociální službě její kapacitě, okruhu osob a individuálním potřebám uživatelů? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora.

Popis 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou dostupnosti sociální služby z hlediska jejího místa a času poskytování služeb. Vzdělávací program je zaměřen na způsoby informovanosti o poskytované sociální službě a zajištění maximální srozumitelnosti osobám, kterým je služba určena. Účastník se dozví informace k materiálnímu, technickému a hygienickému zabezpečení sociální služby v návaznosti na její kapacitu, okruh osob a individuální potřeby uživatelů. Účastníci kurzu získají teoretické i praktické znalosti s řešenou problematikou na základě zadaných modelových situací. 

Absolvent programu

získá základní informace o problematice dostupnosti sociální služby  
• získá základní informace o způsobech materiálního, technického a hygienického zabezpečení sociální služby 
• získá přehled o souboru informací o poskytované sociální službě a významu jeho srozumitelnosti pro okruh osob, kterým je služba určena
• získá informace o průběhu inspekce sociální služby a kontrole standardů č. 11; 12; 13 a dalších souvisejících standardů kvality
• seznámí se s problematikou uvedeného standardu na základě zadaných skupinových modelových situací a jejich následného rozboru

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a neformálním pečovatelům, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz například lektorují: Mgr. Jaromír Licek, Mgr. Dagmar Francová, PhDr. Jana Horáková, Mgr. Dana Pivrncová

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek

Hodnocení:

"Nové informace, vřelé díky." Olga F.

" Dobře připravený kurz." Jan Z.

" Celý rozsah, super! Dáša D.

Leontýn 10.4.2014

 

 

 

 

 

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Standardy kvality sociálních služeb