image

Standard kvality č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15
Popis
Jak kontrolovat a hodnotit, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s veřejným závazkem a osobními cíli jednotlivých osob? Jak zjišťovat spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou? Existují způsoby zapojování zaměstnanců a dalších fyzických osob do hodnocení poskytované sociální služby? Jak využít stížnost jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby? Jaká je návaznost uvedeného standardu na další standardy kvality? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora. Tento kurz doporučujeme zkombinovat s problematikou standardu kvality č. 1.

Popis:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou kontroly a hodnocení veřejného závazku a vyhodnocování rozvojových plánů na úrovni organizace a systému individuálního plánování s uživatelem. Vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení základních postupů při zjišťování spokojenosti uživatelů s poskytovanou sociální službou. Důraz je zároveň kladen na zapojování zaměstnanců a dalších fyzických osob do hodnocení sociální služby. Účastníci kurzu získají teoretické i praktické znalosti ve využití stížností pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. Tento kurz doporučujeme zkombinovat s problematikou standardu kvality č. 1.

Absolvent programu:

 

  • získá základní informace o způsobech kontroly a hodnocení veřejného závazku, vyhodnocování rozvojových plánů na úrovni organizace a systému individuálního plánování s uživatelem.
  • získá základní informace o postupech při zjišťování spokojenosti uživatelů s poskytovanou sociální službou
  • získá informace o průběhu inspekce sociální služby a kontrole standardu č. 15 a dalších souvisejících standardů kvality
  • získá informace o významu zapojování zaměstnanců a dalších fyzických osob do hodnocení sociální služby
  • seznámí se s problematikou uvedeného standardu na základě zadaných skupinových modelových situací a jejich následného rozboru

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a neformálním pečovatelům, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

Fotky našich učeben zde.

Kurz například lektorují: Mgr. Jaromír Licek, Mgr. Dagmar Francová, PhDr. Jana Horáková, Mgr. Dana Pivrncová

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek

Hodnocení:

" Srozumitelné." Jarda K.

" Přínosné, objasnění některých výkladů zákona." Daniela M.

"Poučné, zábavné, děkujeme." Nina K.

Hazlov, 12.11.2015

 

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Standardy kvality sociálních služeb