image

Standard kvality č. 6 - Dokumentace o poskytování sociální služby

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Co je obsahem vnitřních pravidel pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována? Kdo má k sociální dokumentaci přístupová práva? Jaké jsou u poskytovatelů sociálních služeb nejčastější nedostatky? Co v rámci sociální služby písemně zaznamenávat a v jaké podobě? Jaká je stanovená doba pro uchování dokumentace o osobě po ukončení poskytování sociální služby? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardů kvality č. 11; 12; 13.

Popis:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s obsahem vnitřních pravidel pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována. Důraz je zároveň kladen na systém spolupráce mezi zaměstnanci z hlediska zdokumentování vlastního procesu poskytované sociální služby a jejich odpovědnosti za zpracování písemných záznamů. Účastníci kurzu získají teoretické i praktické znalosti na základě zadaných modelových situací. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardů kvality č. 11; 12; 13.

Absolvent programu:

 

  • získá základní informace o obsahu vnitřních pravidel pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace
  • získá informace o formách spolupráce mezi zaměstnanci z hlediska zdokumentování procesu poskytované sociální služby a jejich odpovědnosti za zpracování písemných záznamů
  • získá informace o průběhu inspekce sociální služby a kontrole standardu č. 6 a dalších souvisejících standardů kvality
  • seznámí se s problematikou uvedeného standardu na základě zadaných skupinových modelových situací a jejich následného rozboru

 

 

Fotky našich učebenzde.

Kurz například lektorují: Mgr. Jaromír Licek, Mgr. Dagmar Francová, PhDr. Jana Horáková, Mgr. Dana Pivrncová

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek

Hodnocení:

"Ano, bylo to podstatné." Majka Ř.

"Zajímavé, poučné." Irena Ž.

"O.K.!" Dana V.

DOZP Leontýn, 8.2.2014

"Nové zajímavé poznatky." Zuzka P.

"Záživné a poučné." Marcela F.

DOZP Leontýn, 1.2.2013

 

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a neformálním pečovatelům, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Standardy kvality sociálních služeb