image

Standard kvality č. 7 - Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 osob
Popis
Co je obsahem vnitřních pravidel pro podávání a vyřizování stížnosti osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby? Jakým způsobem zajistit jejich srozumitelnost pro uživatele sociální služby? Jaká je lhůta pro vyřizování stížností? Jak naložit s anonymní stížností? Jak přistoupit k prošetření podnětu či připomínky, která nemá formální podobu stížnosti? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardu kvality č. 8.

Popis:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s obsahem vnitřních pravidel pro podávání a vyřizování stížnosti osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Důraz je zároveň kladen na zajištění maximální srozumitelnosti vnitřních pravidel pro uživatele sociálních služeb a dále odpovědnost všech zainteresovaných zaměstnanců za prošetření získaných podnětů, připomínek a stížností. Účastníci kurzu získají teoretické i praktické znalosti na základě zadaných modelových situací. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardů kvality č. 8.

Absolvent programu:

  • získá základní informace o obsahu vnitřních pravidel pro podávání a vyřizování stížnosti osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
  • získá informace o zásadách spolupráce mezi zaměstnanci z hlediska prošetření získaných podnětů, připomínek a stížností
  • získá informace o průběhu inspekce sociální služby a kontrole standardu č. 7 a dalších souvisejících standardů kvality
  • seznámí se s problematikou uvedeného standardu na základě zadaných skupinových modelových situací a jejich následného rozboru 

 

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz například lektorují: Mgr. Jaromír Licek, Mgr. Dagmar Francová, PhDr. Jana Horáková, Mgr. Dana Pivrncová

Patron kurzu: Mgr. Jaromír Licek

Hodnocení:

"Velmi dobré školení." Fanda J.

"Poučné a příjemné." Jirka R.

"Jen tak dál!" Lenka V.

DOZP Leontýn, 29. 2. 2014

"Přínosné, nové informace." Kája B.

"Poučné a velmi zajímavé." Gábina K.

" Hodnotím výborné podání!" Vendulka F.

DOZP Leontýn, 21.2.2013

 

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a neformálním pečovatelům, kteří se o problematiku zajímají nebo ji v rámci své praxe řeší.
Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Standardy kvality sociálních služeb