image

Základy komunikace s klientem v depresi

Cena
11 890 Kč
Max. počet účastníků
15 účastníků
Popis
NOVINKA!!!

 

 

Depresivní poruchy v současnosti patří mezi nejčastější onemocnění, kterými podle odhadů jednou v životě může onemocnět až každá pátá žena a každý desátý muž. S příznaky deprese se proto mohou sociální pracovníci a další profesionálové potkat nejen u klientů na půdě péče o duševně nemocné. Zároveň včasná intervence vede ke zlepšení psychického stavu a zvýšení kvality života nemocných. Kurz se zaměřuje na teoretické porozumění příčinám a různým podobám deprese. Dále se účastníci naučí základy krizové intervence u lidí s depresí. Pozornost je věnována vedení rozhovoru s klientem o příznacích deprese, sebevražedných myšlenkách a možnostech jeho nasměrování do další léčby. Účastníci se dozvědí o aktuálních možnostech terapie deprese z medicínského i psychosociálního hlediska. Demotivace, pocity zoufalství a zhoršení poznávacích schopností přináší řadu překážek v komunikaci a spolupráci mezi profesionály a klienty v depresi. V kurzu jsou probrány hlavní doporučení, jak tyto problémy společně překonávat.

 

Absolvent programu:

  • Absolvent kurzu získá základní informace o problematice depresivní poruchy z perspektivity medicínské i psychologické. Je schopný vést s klientem rozhovor zaměřený na detekci příznaků onemocnění. Dokáže klientovi poskytnout informace o léčbě deprese, rozumí základním psychiatrickým a psychoterapeutickým postupům v léčbě tohoto onemocnění. Dbá pravidel vhodné komunikace s klienty v depresi. Respektuje oslabení na straně klienta, která tato porucha přináší, a podporuje jej při jejich překonávání.

 

Program je určen sociálním pracovníků, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

 

č. akreditace: A2017/0285-SP/PC/VP

 

 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: PhDr. Václav Jílek

Patron kurzu: PhDr. Václav Jílek

 

 

Skupiny pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci vedoucí pracovníci