image

Asistent/ka, sekretář/ka

Cena
0 Kč dle dohody
Max. počet účastníků
12 osob
Popis
Chcete pracovat jako asistent - asistentka? Chcete znát základy principy řízení organizace a obecné zásady firemní kultury? Chcete se zdokonalit ve vedení administrativy a prohloubit si komunikační dovednosti? Chcete své zkušenosti sdílet se zkušenou dvojicí lektorů a dalšími účastníky kurzu? Neváhejte a zkuste „novinku“ v naší nabídce.

Popis

Jedná se o rekvalifikační program řazený do kategorie profesní kvalifikace. V souvislosti se vzdělávacími kurzy a zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se naše agentura stala autorizovanou osobou této kvalifikace. Úspěšným složením zkoušek z této profesní kvalifikace získá uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci.

Absolvent získá veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu uvedené profesní kvalifikace. Časová dotace vzdělávacího programu je stanovena na 80 výukových hodin a je ukončen závěrečnou zkouškou před autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání.

Závěrečná zkouška (ověření znalostí) je složena ze tří částí:

- písemného testu, který zahrnuje všechny kompetence kvalifikačního standardu

- modelové situace

- ústního ověření všech kompetencí kvalifikačního standardu

Absolvent kurzu bude znát a umět:

 •  zpracovat data s využitím textového editoru a tabulkového procesoru a prezentaci na internetu
 • vytvořit zápis z průběhu pracovní porady, vyřídit samostatně korespondenci a vyhotovit podnikové písemnosti podle odborného zařazení v organizačním systému a podle platných norem
 • využívat elektronickou poštu a komunikaci pomocí datových schránek
 • řídit a organizovat práce v sekretariátu
 • povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům
 • principy řízení organizace a obecné zásady firemní kultury
 • pravidla efektivního telefonování a bude vědět, jak řešit konflikty, související s plněním úkolů
 • základní pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí, bude znát zásady sebeprezentace a základní pravidla gastronomie v pracovním prostředí
 • evidovat korespondenci, smlouvy a další dokumenty, bude znát systémy vedení spisové služby a základní pravidla a postupy skartačních řízení a zákon o archivaci
 • základní informace ze Zákona o ochraně osobních údajů

Tematické okruhy rekvalifikačního programu: 

 • vedení administrativy
 • uplatňování firemních procesů
 • komunikační dovednosti
 • zásady společenského chování a vystupování
 • orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Č. akreditace: MSMT-7784/2015-1/254 

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Mgr. Dagmar Francová, Bc. Hana Buchalová, Bc. Barbora Rychtaříková, Gabriela Kuželová

Patron kurzu: Bc. Barbora Rychtaříková

             

Hodnocení: 

"Perfektní příprava, srozumitelný výklad." Lucie Š.

"Nové informace jsou mi přínosem." Marcela V.

"Všechno dobré, není co dodat." Katka A.

Ústí nad Labem, 30.10. 2015

Poptávka služby
Skupiny Rekvalifikační kurz