image

Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

Cena
0 Kč dle dohody
Max. počet účastníků
12 osob
Popis
NOVINKA!!!
Hledáte pracovní uplatnění jako účetní? Chcete se orientovat v právních normách a předpisech? Znáte moderní informační a komunikační prostředky a umíte je využívat i v komunikaci s úřady? Chcete se seznámit s nejnovějšími trendy v účetnictví? Hledáte novou inspiraci? Kde jinde absolvovat uvedený kurz než u „Vzdělávací instituce roku 2014“!!

 

Jedná se o rekvalifikační program, kde se absolvent naučí vést účetnictví malým a středním firmám nebo se stát specializovaným odborníkem v účtárně velkých podniků. Kapacita programu je stanovena max. na 12 osob a probíhá v bezbariérové PC učebně. Časová dotace vzdělávacího programu je stanovena na 160 výukových hodin. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí.

Absolvent kurzu bude znát a umět:

 • je schopen vést účetnictví malým a středním firmám
 • umí zpracovat v podniku počáteční rozvahu, účetní uzávěrku s veškerými náležitostmi
 • orientuje se v právních normách pro účetnictví
 • získá znalosti v oblasti účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých úvěrů, zásob, dlouhodobého majetku, zúčtovacích vztahů, kapitálových účtů a dlouhodobých závazků, nákladů a výnosů
 • zná moderní informační a komunikační prostředky a umí je využívat i v komunikaci s úřady
 • umí vést účetnictví s využitím výpočetní techniky v účetním programu

Tematické celky kurzu:

 • Poučení BOZP
 • Úvod do účetnictví
 • Majetek podniku a počáteční rozvaha
 • Zpracování účetnictví v účetním programu a elektronická komunikace s úřady
 • Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • Zásoby
 • Dlouhodobý majetek
 • Zúčtovací vztahy
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady a výnosy

Účetní uzávěrka a závěrka 

Č. akreditace: MSMT-17377/2015-1/439

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Bc. Hana Matoušková DiS., Bc. Hana Buchalová, Jana Červenková

Patron kurzu: Bc. Hana Matoušková DiS.

 

Poptávka služby
Skupiny Rekvalifikační kurz