image

Základy podnikání

Cena
0 Kč dle dohody
Max. počet účastníků
12 osob
Popis
NOVINKA!!!
Chcete se stát OSVČ a chybí Vám potřebné informace a zkušenosti? Máte zajímavý nápad k podnikání? Chcete se stát OSVČ a chybí Vám potřebné informace a zkušenosti? Chcete sdílet vaše zkušenosti s lektorem a dalšími účastníky kurzu. Kurz probíhá pod vedením lektora s praktickými zkušenostmi v podnikání, který vás zbaví případných obav z podnikání. Neváhejte a kontaktujte nás.

Popis

Rekvalifikační program je zacílen na získání základních znalostí a kompetencí potřebných pro úspěšné podnikání. Program vychází ze současných a ověřených poznatků v oblasti podnikání, do výuky jsou aplikovány nejmodernější výukové metody včetně využití PC techniky. Zvláštní zřetel je kladen na podporu při zpracování vlastního podnikatelského záměru. Kurz probíhá v moderní bezbariérové učebně pod vedením zkušeného lektora. Ověření znalostí účastníka proběhne formou písemného testu a ústní obhajoby zpracovaného podnikatelského záměru.

Obsah vzdělávacího programu:

 • absolvent kurzu se orientuje v legislativě potřebné pro založení a provozování podnikání a specifické legislativě vztahující se k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění zaměstnanců i samotného podnikatele
 •  absolvent kurzu ví, jaké má povinnosti vůči úřadům
 • absolvent kurzu zná možnosti čerpání podpor pro malé a střední podnikání
 • absolvent kurzu umí zpracovat vlastní zakladatelský rozpočet i podnikatelský plán
 • absolvent kurzu ví, jak správně uzavírat občanskoprávní i obchodněprávní vztahy
 •  absolvent kurzu má znalosti v oblasti finančního řízení, plánování, účetnictví a daňového systému ČR
 •  absolvent kurzu zná z pozice zaměstnavatele zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a další legislativní předpisy, navazující na pracovněprávní vztahy a umí je používat v praxi, včetně zaměstnávání specifických skupin pracovníků
 • absolvent kurzu zná moderní informační a komunikační prostředky a umí je využívat i v komunikaci s úřady
 • absolvent kurzu má základní vědomosti z oblasti marketingu a managementu absolvent kurzu zná specifika malého a středního podnikání
  absolvent rekvalifikačního programu je odborně připraven pro zahájení podnikání

Tematické okruhy rekvalifikačního kurzu: 

 • Školení  BOZP a PO
 • Založení a provozování podnikání
 • Management
 • Finanční řízení
 • Pracovněprávní vztahy
 • Marketing
 • Základní zákonné požadavky pro podnikání
 • Informační a komunikační technologie
 • Podnikatelský  záměr

Číslo akreditace MŠMT-1597/2015-1/25

Fotky našich učeben zde.

Kurz lektorují: Bc. Hana Matoušková, DiS., Bc. Hana Buchalová, Bc. Lenka Schneiderová, DiS.

Patron kurzu: Bc. Hana Matoušková, DiS.

 

 

Poptávka služby
Skupiny Rekvalifikační kurz