Dobrovolníci se představují

V našem týmu dobrovolníků se na Vás těší: 

 

 

Václav Bulánek

Absolvent Střední průmyslové školy strojní (obor automatizační technika) v Ústí nad Labem. Po úspěšném složení maturitní zkoušky v roce 1993 studoval rok na ČVUT v Praze, fakultu ektrotechnickou. 1995 - 2000 pracoval na České Poště v Odštěpném závodě Severní Čechy jako technik ve Výpočetní technice. Od roku 2000 nemocen s roztroušenou sklerózou. V Sociální agentuře pracuje jako dobrovolník od roku 2006 - nejdříve jako školitel Kurzu práce na PC pro začátečníky, poté jako pomocník při administrativních pracích.  

Olga Platichová

Absolventka Střední ekonomické školy v Ústí nad Labem. Od ukončení studia řadu let pracovala u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, a to jako administrativní pracovnice. Pracovní poměr ukončila před dvěma lety, v současné době je evidována na úřadu práce. Do dobrovolnické činnosti je v Sociální agentuře zapojena již dlouhodobě, pomáhá především s administrativou. V roce 2013 byla nominována na cenu „Křesadlo“ a byla oceněna jako dobrovolník „Sympaťák“.

Tomáš Čurda

Tomáš absolvoval Obchodní akademii v Žatci, obor ekonomické lyceum. Nicméně před prací s čísly dal přednost práci s lidmi a v současné době studuje na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem obor sociální pedagogika. V průběhu svých studií absolvoval kurzy Zdravotník zotavovacích akcí a také úspěšně složil státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. Do Sociální agentury se dostal v rámci své měsíční studijní praxe a rozhodl se v ní zůstat i nadále jako dobrovolník – učí lidi se zdravotním postižením základní dovednosti na PC.

 

Irena Lehrová

Irena Lehrová absolvovala Střední ekonomickou školu v Ústí nad Labem. Pracovala několik let jako mzdová účetní nebo referentka. V roce 1991 se přestěhovala s rodinou do NSR, kde žila 22 let. Pracovala tam jako pečovatelka v Domově pro seniory. Po návratu do Čech chtěla v této práci pokračovat. Po ukončení rekvalifikačního kurzu na Pracovníka v sociálních službách jí byla nabídnuta pozice pracovní konzultantky v Sociální agentuře, na které působila 2 roky. V současné době je evidována na ÚP, ale protože práce v SA ji baví, působí zde jako dobrovolnice a pomáhá v administrativě a s přípravou propagačních akcí.

 

Dana Veselá

 

V rámci firemního dobrovolnictví spolupracujeme i s následujícmi firmami. Pomoc jejich zaměstnanců je pro nás velkým přínosem: