Dobrovolník v SA

Dobrovolník v Sociální agentuře...

...je člověk, který se rozhodl využít své schopnosti, dovednosti a znalosti a věnovat několik hodin svého času ve prospěch osob se zdravotním postižením. Je součástí týmu Sociální agentury a svým dobrovolnictvím se podílí se na činnosti celé organizace.

 

Co u nás mohou dobrovolníci dělat?

  1. Dobrovolník pomáhá lidem se zdravotním postižením najít nové pracovní uplatnění.
  2. Dobrovolník lektoruje PC kurzy (pro začátečníky) pro osoby se zdravotním postižením.
  3. Dobrovolník se podílí na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů pro různé cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, pečující osoby, úředníci, poskytovatelé sociálních služeb,…).
  4. Dobrovolník pomáhá lidem se zdravotním postižením s tréninkem komunikačních dovedností nebo dovedností pro hledání práce.
  5. Dobrovolník pomáhá s vedením dokumentace a s administrativou.
  6. Dobrovolník se může podílet na správě webu.
  7. Dobrovolník pomáhá utvářet pohled veřejnosti na problematiku osob se zdravotním postižením.
  8. Dobrovolník se účastní osvětových akcí přádaných organizací.
  9. Dobrovolník pomáhá s propagací organizace.
  10. Dobrovolník pomáhá s tvorbou a odnosem propagačních nástěnek na různé instituce.

 

Dobrovolníci jsou pro Sociální agenturu důležitým přínosem a jejich činnosti si velice vážíme. Vedle dobrého pocitu z dobrovolně odvedené a užitečné práce se proto snažíme dobrovolníkům poskytnout prostor a podmínky pro jejich osobnostní i odborný růst.

Dobrovolníci v Sociální agentuře se mohou uplatnit téměř v jakékoli činnosti, ve které by se chtěli realizovat, a která je spojena s činností Sociální agentury. Vše záleží na vzájemné dohodě s koordinátorkou programu.