Vánoční oběd

Ve středu 19. 12. 2018 proběhlo zakončení roku v Sociální agentuře. Oproti minulým rokům byla velká změna, protože se neuskutečnil Vánoční večírek ale Vánoční oběd. Na obědě se sešlo pevné jádro našich dobrovolníků. Děkujeme našim dobrovolníkům za jejich práci v roce 2018 a těšíme se na další spolupráci!

Setkání dobrovolníků

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 proběhne setkání dobrovolníků, na kterém budou dobrovolníci tvořit SWOT analýzu dobrovolnického programu.

Den otevřených dveří

Dne 19. 9. 2018 jsme pořádali „Den otevřených dveří“ v rámci kterých jsme zorganizovali i osvětovou akci „Den finanční gramotnosti“. Na celé akci se účastnili jednorázoví dobrovolníci z Gymnázia v Teplicích. Koordinaci všech dobrovolníků zařizovala naše dlouhodobá dobrovolnice Irena Lehrová. Všem dobrovolníkům moc děkujeme.

Příprava na Den otevřených dveří

Dne 17. 9. 2018 nám s přípravou „Dne otevřených dveří“ pomohli jednorázoví dobrovolníci z Gymnázia v Jateční ulici. Příprava spočívala v propagaci připravované akce. Dobrovolníci rozdávali pozvánky a letáky spolu s balónky Sociální agentury o. p. s. Za pomoc velice děkujeme.

Setkání dobrovolníků

V úterý 3. 7. 2018 proběhlo setkání dobrovolníků s koordinátorkou dobrovolníků a ředitelem organizace. Setkání se uskutečnilo na naší pobočce v Teplicích.

Proběhl volejbalový turnaj

V pátek 1. 6. 2018 proběhl Volejbalový turnaj pořádaný Sociální agenturou. Chtěli bychom touto cestou poděkovat dobrovolníkům ze z Gymnázia a Střední odborné školy dr. V. Šmejkala za pomoc! Budeme se těšit na další spolupráci.

Rada koordinátorů dobrovolníků

Dne 24. 5. 2018 proběhla Rada koordinátorů dobrovolníků v Císařském sále Muzea v Ústí nad Labem. Rady se zúčastnila koordinátorka dobrovolníků Bc. Dana Veselá.

Hledáme nového dobrovolníka

Na úsek sociálních služeb hledáme nového dobrovolníka. Pokud máte zájem, kontaktujte naši koordinátorku Bc. Danu Veselou. Tel: 724 363 551 nebo email: vesela@socialniagentura.cz.

Volejbalový turnaj

V pátek 1. 6. 2018 se bude opakovat úspěšný volejbalový turnaj. Protože se jedná o velkou akci, budeme potřebovat každou pomocnou ruku. Jsme již domluveni na spolupráci s našimi dobrovolníky a také s dobrovolníky z Gymnázia a Střední odborné školy dr. V. Šmejkala. Věříme, že se akce povede. Na všechny se těšíme.

Nová dobrovolnice

Od května máme novou dobrovolnici, která ale Sociální agenturu již dobře zná, protože jako dobrovolnice působila i v minulosti. Těšíme se na spolupráci!