Co minulý rok (ne)přinesl a jaké jsou naše plány

Sociální agentura má 6 oblastí činnosti, kde se navzájem prolínají neziskové i ziskové aktivity vedoucí k naplňování ústředního poslání organizace „Usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění“. Poněvadž je nabídka aktivit pro veřejnost poměrně široká, rádi bychom Vám jednotlivé úseky a programy představili detailněji. Vedoucí úseků či koordinátoři programů se s Vámi podělí nejenom o zajímavé informace a zkušenosti z minulého roku, ale i o plány v roce letošním.

 

Bc. Dana Veselá je koordinátorkou dobrovolnického programu, vedoucí sociálních služeb i sociální pracovnicí. Na UJEP v Ústí nad Labem vystudovala obor Sociálně pedagogická asistence. V minulosti pracovala ve zdravotnictví i v komerční sféře. V každém, kdo má zájem, dokáže vzbudit chuť do dobrovolnických aktivit a vyjednat podmínky pro spokojenost obou stran.

 

 

Můžete se pokusit stručně charakterizovat činnost programu?

Každý člověk za sebou zanechává stopu. Pokud je člověk schopen pomáhat druhým, je to dar. Každý z nás může přispět tím co umí. Naši dobrovolníci jsou lidé, kteří věnují svůj čas a energii, aby pomohli lidem se zdravotním omezením. Každý nabízí něco jiného. Někdo rád vaří a naučí to naše uživatele. Někdo umí pracovat na počítači a uspořádá kurz počítačových dovedností. Jiný je silný v komunikaci a trénuje s uživateli přijímací pohovor. Další pomáhá s administrativou anebo roznáší letáky. Věříme, že poskytnutí pomoci člověka obohacuje.

Ovlivnila činnost Vašeho programu v loňském roce Covid situace?

V loňském roce jsme se snažili s dobrovolníky udělat radost všem lidem, kteří uvítali milé slovo či naději a štěstí. Kromě celé řady užitečných činností v rámci služeb organizace jsme také rozdávali kartičky se vzkazy a zalisované čtyřlístky pro štěstí.

Co nového chystáte v roce 2022 pro své dobrovolníky?

V letošním roce chceme pokračovat v rozdávání malých radostí. Ať už to bude v podobě kartiček na jiné téma nebo zapojením se do celé řady smysluplných aktivit a činností v rámci organizace.

Jaké sociální služby nabízí naše organizace veřejnosti? Jakou podobu může mít poskytovaná podpora lidem se zdravotním znevýhodněním? Informace se dočtete zde.

Chcete na nelehkém začátku Vaší pracovní kariéry získat cenné zkušenosti? Cítíte potřebu změny ve Vašem zaměstnání a chybí Vám inspirace od zkušeného kolegy? Hledáte cestu k propojení teoretických znalostí s ověřenou praxí? Jste studentem nebo máte zájem o odbornou stáž v naší organizaci? Informace se dočtete zde.

Hledáte zaměstnání pro sebe či někoho ve Vašem okolí, který má zdravotní znevýhodnění? Jste zaměstnavatelem a chcete s námi spolupracovat? Informace se dočtete zde.

Nakupujete u nás kurzy, supervize nebo jiné poradenské služby? Uvažujete o spolupráci s naší vzdělávací institucí? Informace se dočtete zde.

Chcete více vědět o fungování naší firemní „help linky“? Jste společensky odpovědným zaměstnavatelem a přemýšlíte o zajímavém benefitu pro své zaměstnance? Informace se dočtete zde.

0 replies

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte nám napsat!

Napsat komentář